Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon – Telif Hakkı

 

 

Bu web sitesi, bazı bilgilerin ve hizmetlerin sağlanması amacıyla Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon tarafından kurulmuştur.Web Sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki Web Sitesi Hizmet Sözleşmesini dikkatli bir şekilde okuyunuz. Hukuk müşaviriniz bu Sözleşmede bulunan herhangi bir madde veya politikayı kabul etmiyorsa lütfen web sitemizi kullanmayınız. Kullanıcının Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon web sitesini kullanmaya devam etmesi, kullanıcının Web Sitesi Hizmet Sözleşmesinde içerilen bütün politikalar, beyanat ve içeriği kabul ettiği anlamına gelecektir.

Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon bu Sözleşmenin herhangi bir içeriğini herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Siz veya kanuni vasiniz yapılan değişiklikleri kabul etmiyorsanız, lütfen Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon web sitesinde bulunan bilgileri veya hizmetleri kullanmaktan sakınınız.

Madde 1

Bu web sitesinde sunulan bütün bilgiler ve hizmetler (sınırlı kalmamak kaydıyla yazılı metinler, uygulamalar, yazılımlar, müzikler, sesler, resimler, fotoğraflar, animasyonlar, web sitesi formatı, web sitesi düzenlemeleri ve diğer her çeşit bilgi dahil olmak üzere) Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon’ e ve hak sahiplerine aittir ve ilgili mülkiyet, telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer kanunlar kapsamında korunmaktadırlar. Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon’nin yazılı izni olmadan yukarıda sözü edilen bilgilerin çoğaltılması, dağıtılması, uyarlanması, düzenlenmesi, kamuya açık bir şekilde yayınlanması, kamuya açık bir şekilde iletilmesi, aktarılması, kiralanması, satılması veya yasadışı kullanımı yasaktır.

Bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi durumunda, ihlal eden kişi bütün yasal yükümlülüğü üstlenecektir ve Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon diğer yasal işlemlere başlama hakkını saklı tutar.

Madde 2

Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon’nin web sitesi aracılığıyla sağlanan yazılımların yüklenmesi ve/veya kurulması yazılımın kendisine ait Lisans Sözleşmesi tarafından kısıtlanmıştır. Lisans Sözleşmesinde bulunan herhangi bir beyanat, kısıtlama veya içeriği kabul etmemeniz durumunda yazılımı yüklemeyiniz, kurmayınız veya kullanmayınız. Yazılımı diğer sunuculara veya medya formatlarında kopyalamayınız. Yazılım üzerinde yapılacak olan bütün değişiklikler, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya tersine çevirme ve ayrıca yazılımla ilgili ticari markaların, logoların veya dikkat notlarının çıkartılması veya değiştirilmesi kanunlarca yasaklanmıştır.

Madde 3

Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon web sitesi tarafından sağlanmakta olan bütün hizmetler ve bilgiler kanunlar tarafından korunmaktadır. Aşağıda verilmiş olan web sitesi kullanım davranışları kanunlar tarafından yasaklanmıştır:

 • Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon web sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetler ve bilgilerin kullanılmasıyla yasadışı davranışlar veya aktiviteleri teşvik etmek veya katılmak.
 • Herhangi bir Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon web sitesi hizmeti veya sunucu bağlantısına müdahalede bulunmak veya kesintiye uğratmak.
 • Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon internet hizmetlerinden kar sağlamak veya satış yapmak üzere Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon web sitesine bağlantılar oluşturmak.
 • Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon web sitesine ilişkin olarak yanlış yönlendirici veya aldatıcı reklam veya promosyon bilgilerinin gönderilmesi, iletilmesi veya dağıtılması.
 • Diğer şahısların yasal haklarını ihlal etme potansiyeline sahip olan bilgilerin iletilmesi.
 • Herhangi bir yasadışı bilginin iletilmesi, yasadışı aktivitelerin teşvik edilmesi veya diğer şahısların yasadışı aktivitelerine yardım veya yardakçılık edilmesi.
 • Mevcut yurtiçi veya uluslararası kanunlar kapsamında içeriğinin veya aktarılmasının yasadışı olan bilgilerin iletilmesi.
 • Kötü niyetli, yakışıksız, kanunları ihlal eden, tehditler, müdahale, iftira, kaba, müstehcen, kışkırtıcı düşmanlık veya diğer aleyhte iletişim içeren diğer biçimlere sahip bilgilerin (sınırlı kalmamak kaydıyla metin, mesaj, resim, dosya, bağlantı, yazılım veya diğer bilgi biçimleri dahil olmak üzere) iletilmesi.

Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon, web sitesi içerisinde uygunsuz veya yersiz olduğunu düşündüğü kelimeleri, materyalleri veya içeriği silme hakkına sahiptir.

Madde 4

Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon web sitesi aracılığıyla bilgileri veya hizmetleri kullanma niyetinde olan ve web sitesinde kendi kişisel bilgilerini ileten veya kaydeden kişiler kişisel bilgilerinin gerçekliğini garanti edecektir. Herhangi bir yanlış veya sahte bilginin bulunması durumunda, kişinin kendisi yasal yükümlülükleri üstlenecektir.

Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon, bütün kaydedilmiş veya aktarılmış kişisel bilgileri kendi Gizlilik Politikasına göre kullanmaktadır. Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon, aşağıdaki durumlardan biri meydana gelmedikçe veya ilgili Web Sitesi Hizmet Sözleşmesi veya gizlilik politikası istisnayı gerektirmedikçe her bir ilgili kullanıcının yasal izni olmadan diğer kişilere veya genele isimleri, adresleri, e-mail adreslerini ve/veya diğer korunan kişisel bilgileri açıklamayacaktır.

 • Kanun tarafından gerekmesi durumunda.
 • Kanunun uygulanması amacıyla herhangi bir yasal veya hükümet yetkisinin talep etmesi durumunda.
 • Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon’a ait olan hakların ve mülkiyetlerin korunmasında.
 • Diğer kullanıcıların, kayıt yapanların ve/veya üçüncü şahısların güvenliğinin korunmasında.
 • Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon, kendi web sitesi aracılığıyla web sitesi kullanıcıları veya kayıt yapanlar tarafından sağlanan bilgileri herhangi bir üçüncü şahsa (bireyler, şirketler veya diğer) satmayacak veya tedarik etmeyecektir. Ancak, Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon, kurumsal grup üyeleri pazarlama veya satış amaçları için kullanıcılar veya kayıt yapanlar tarafından verilmiş olan bilgileri kullanma hakkına sahiptir.
 • Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon web sitesinin kullanıcıları veya kayıt yapan kişiler, Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon, kurumsal grup üyeleri ve/veya iş ortaklarının pazarlama amacı, satış, hizmetlerin sağlanması, anketler ve/veya araştırma için sağlanmış olan kişisel bilgileri toplama, kullanma, saklama, işleme ve aktarma hakkına sahip olduğunu anlar ve kabul eder.

Madde 5

Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon, internet üzerinde yayınladığı materyal için uygun maskeleme tedbirlerini alır. Web sitesinde verilmekte olan bütün bilgiler “olduğu gibi” ve doğru olma amacı taşır. Ancak, Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon web sitesinin içeriğinin etkinliği, sorumluluğu ve/veya potansiyel hak ihlali veya benzerleri konusunda bir garanti vermemektedir. Ayrıca, Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon kendi web sitesinin işlevi, bilgileri veya hizmetlerinin kesintisi veya erişilemezliği nedeniyle meydana gelen doğrudan, dolaylı veya diğer biçimlerdeki zarar ve hasarlara karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Ayrıca, Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon hiçbir şekilde eksik veya yanlış web içeriği, yazım hataları, yanlış hesaplamalar veya bilgilerin ya da benzerinin güncellenmesinin gecikmesi veya ertelenmesinden dolayı meydana gelen kayıplara karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Madde 6

Vavedko | Eğitim – Danışmanlık – Koçluk – Organizasyon web sitesi bilgilerinin, hizmetlerinin veya Web Sitesi Hizmet Sözleşmesinin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir ihtilaf veya anlaşmazlık Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından yönetilecektir. Anlaşmazlığın alternatif anlaşmazlık çözme prosedürleriyle çözülememesi durumunda, Bursa Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

 

Adres

Mayıs Mah. Mimoza Sok. Erguvan Villaları 11-B
Nilüfer – Bursa

İletişim