KOÇLUK

VAV

Bireysel Koçluk

Bireysel Koçluk hizmeti alabileceğiniz alanlar

 • Yönetsel süreçler
 • Üst düzey yönetici ve lider koçluğu
 • Sınav hazırlık süreçleri (Üniversite hazırlık süreci, Yönetici havuz adaylığı vb.)
 • Performans geliştirme (Sporculara özel özgüven ve istek yaratma)
 • Gelecek ve kariyer planlama
 • Hedef ve vizyon oluşturma
 • Proje geliştirme ve yaratıcılık süreçleri
 • İlişki ve iletişim süreçleri
 • Ebeveyn – çocuk iletişim süreçleri
 • “Bütünsel İnsan” gelişimi ve değişim süreçleri
 • Kişinin içsel süreçlerini destekleyen dönüşümsel değer koçluğu
 • Zaman yönetimi, planlama, önceliklendirme
 • Ve Kişilerin yaşamında +1 daha geliştirmek ve dönüştürmek istediği her alanlar

Bireysel Koçluk Süreci Nasıl İşler?

Uyum Süreci:
Koçluk öncesi, Koç ve Koçluk alan Kişi arasında bir öngörüşme gerçekleşir (tanışma, güven ortamı oluşturma, koçluk hk. bilgi paylaşımı, yakl. 1 saat sürer)

Koçluk Süreci:
Her Seans başlangıcında, konu netleştirilir ve konu bazlı ilerlenir Seansların her biri yakl. 1,5 saat sürer ve ortalama 2 haftada bir seans gerçekleştirilir Koçluğun devamlılığı Koçluk alan Kişinin kararındadır

Takım Koçluğu

Takım Koçluğu alabileceğiniz alanlar

 • Birim/fonksiyon bazlı veya üzeri tanışma, kaynaşma, sinerji yaratma (örn. yeni Yönetici atamalarında)
 • Motivasyon ve kurumsal aidiyeti artırma (Marka gücü yaratma)
 • Geri bildirim alma ve verme kültürü oluşturma (istikrarlı uygulamayı güçlendirir)
 • Proje öncesi etkin iletişim ve takım ruhu güçlendirme
 • Şirket içi kurumsal değerlerin, ilkelerin, misyon, vizyon içselleştirilmesi
 • Bayi/Servis/Dağıtım kanallarında kurumsal değerlerin, ilkelerin, misyon, vizyon içselleştirilmesi (bağlılık ve Marka gücü yaratma)
 • Pozitif yaklaşımı içselleştirme
 • Kaliteli rekabetin işlenmesi
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması
 • Tanıma/takdir sağlama
 • Hedeflerle yönetimin, zaman yönetiminin önemini vurgulama
 • Kaynakların etkin kullanımını teşvik etme vb.

Takım Koçluğu uygulamasının 2 gün sürmesi ve kurum dışı (en az 1 gece konaklamalı) yapılması önerilir. Koçluk süresince, amaca yönelik, hedef odaklı, stratejik oyunlar oynatılır ve her oyun sonrası refleksiyon (ayna tutma) gerçekleştirilir. Katılımcılar karşılıklı birbirlerine ayna tutar, son olarak Takım Koçu gözlemlerini paylaşır.

Takım Koçluğu Süreci Nasıl İşler?

Koç ve Müşteri arasında detaylı öngörüşme gerçekleştirilir.

 • Görüşme konuları:
  Takım koçluğu amacı (hedef?)
 • Katılımcı profiller (bireysel performans değil, daha çok takım performansı hk. bilgi talep edilir)
 • İçerik ve kapsam (oyunlar arasından seçim yapılması)
 • Organizasyon (tarih, lokasyon, mekan ve organizasyonel detaylar)
 • Görev ve sorumluluk paylaşımı (Koç/Müşteri arasında)

Takım Koçluğu, Takımdaşlık 

“İnsanlar eğlenerek 6 kat daha fazla öğrenir!”

Türkiye’de, 1999 yılından günümüze, öncü uygulayıcılarından olduğumuz “Oyunlaştırma Teknikleri” kapsamında tercihe sunulan 150’nin üzerinde alternatif uygulama arasından Müşteriye özel kurgu oluşturulmaktadır. Şirket genelinde, departman, proje veya fonksiyon bazında, birimler arası etkin iletişim ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla, kurum dışı (konaklamalı), 1,5+ günlük, şehir içi/dışı programlarımız ihtiyaca özel konseptler tasarlanır ve eğlencesi yüksek uygulamalar – etkin geri bildirimler ile – gerçekleştirilerek, işletme verimliliğine ve motivasyona etkili olması sağlanır.

Takım Koçluğu – Takımdaşlık Amacı

 • Kurum yetkinliklerinin içselleştirilmesi ile performans farkındalığı
 • Kaynaşma ile Takımların aidiyet ve bağlılıklarının artırılması
 • Açık iletişim, etkin geri bildirim kültürü ve empati ile güven ortamının güçlendirilmesi & yapıcı yaklaşım kazandırılması
 • Yaratıcılığın güçlendirilmesi ile gelecek odaklı işbirliği

Gelecek için TAKIM RUHU, SİNERJİ ve MOTİVASYON

Bireysel Koçluk 

“Her İnsan Tamdır!”

Kişinin içsel süreçlerini destekleyen (performans geliştirme, gelecek yaratma, davranış tercihleri geliştirme, öğrenme engellerini kaldırma, korku/kaygı giderme, motivasyon vb.) “Bütünsel İnsan” gelişimi ve değişimi hedefleyen kişilerin yaşamında +1 geliştirmek istediği tüm alanlarda iş ve iş dışı (özel) alanlarda, kişiye özel seanslarımızda Danışanlarımız ile buluşuyoruz.

Adres

Mayıs Mah. Mimoza Sok. Erguvan Villaları 11-B
Nilüfer – Bursa

İletişim